Dotacje

W dniu 17.01.2017 r. przedsiębiorstwo HUZAR Sp. z o.o. podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.:

„WDROŻENIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW PRZY POZYTYWNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO I KLIMAT POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA MIODU i BUDOWĘ SPECJALISTYCZNEJ HALI PRODUKCYJNEJ W ZAKŁDZIE PRODUKCYJNYM HUZAR SP. Z  O.  O.”

Celem projektu jest: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. 

Projekt realizowany jest w ramach działania: „Inwestycje w środki trwałe” poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasze produkty kupisz w:
Logo Carefour
Logo Chata Polska
Logo E.Leclerc
Logo Intermarche
Logo Mila
Logo Netto
Logo POLOmarket
Logo Tesco