PRODUKTY EKOLOGICZNE

Wszystkie nasze miody pochodzą ze środowiskowo czystych regionów, ale tylko te ekologiczne pochodzą z certyfikowanych gospodarstw podlegających ścisłej kontroli i rygorystycznym wymogom. W pasiekach ekologicznych nie wolno stosować żadnych środków chemicznych do zwalczania chorób pszczół, a pszczelarze są zobowiązani ustawiać ule z dala od przemysłowych plantacji drzew owocowych. Produkty te dedykowane są alergikom i innym klientom o szczególnych potrzebach żywieniowych.