BLOG

WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-LECIA WOLNOŚCI RP”

24 stycznia2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, a miedzy nimi i nasza Firma.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wojewodowie i Marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 700 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu odwołał się do wydarzeń związanych z rokiem 1989, które miały wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju i dzięki którym możliwy był rozwój polskiej przedsiębiorczości. Serdecznie pogratulował nagrodzonym dziękując im za ich zaangażowanie i ciężką pracę. Słowa uznania przekazał zgromadzonym także Wiceprezydent Pracodawców RP Pan Janusz Pietkiewicz. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Galę w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias i Krzysztof Ibisz.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się od uhonorowania Laureatów tytułem „Diament Polskiej Jakości 2019”,”Diament Polskiej Innowacyjności 2019”, „Diament Polskiego Eksportu 2019” oraz „Lider Polskiej Gospodarki 2019”. Zaszczytne statuetki wręczyli: Lesław Wiatrowski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej oraz Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Menedżerów i zarządzane przez nich firmy nagrodzono za nowoczesne produkty, usługi, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej. Nie byłoby rozwoju gospodarczego, gdyby nie aktywność przedsiębiorców i samorządców na przestrzeni ostatnich 30-stu lat. Dlatego też, kolejnym punktem uroczystości było wręczenie zaszczytnych nagród „Lider 30-lecia Wolności RP”.

Emocjom nie było końca. Po krótkiej przerwie z rąk Wiceprezydenta Pracodawców RP Pana Janusza Pietkiewicza oraz Wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl Pana Piotra Podgórskiego zaszczytne statuetki „Diament 30-lecia Polskiej Transformacji” otrzymały firmy, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły sukces i stały się wizytówką polskiej gospodarki.

Bez wątpienia kreatorami polskiej rzeczywistości były również samorządy, dlatego też Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja Pan Janusz Piechociński oraz Pan Tomasz Waźbiński – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług wręczyli statuetki „Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji” dla tych gmin i powiatów, które w ocenie Rady Programowej zasłużyły na najwyższe laury.

Część oficjalna zbliżała się powoli ku końcowi, jednakże zanim to nastąpiło na scenę poproszono Prezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl Pana Roberta Składowskiego oraz Wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl Pana Piotra Podgórskiego, którzy wręczyli zaszczytne tytuły: „Samorządowiec 30-lecia Polskiej Transformacji” oraz „Diament 30-lecia Polskiej Gospodarki” przyznane na wniosek Zarządu Federacji Przedsiębiorcy.pl. Do tego grona dołączyły firmy i osoby, które otrzymały statuetki „Rzetelni dla Biznesu” przyznane na wniosek Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich.

W tym roku po raz pierwszy przyznana została również nagroda „Rzetelni w przekazie”, którą otrzymali: Rzeczpospolita, RMF FM oraz Polsat.

Na koniec części oficjalnej słowa uznania dla nagrodzonych skierował Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Pan Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawę, a goście bawili się przy muzyce gwiazd: Ryszarda Rynkowskiego, Mateusza Mijala, zespołu Tercet czyli Kwartet oraz Michała Wiśniewskiego.

Informacja na temat Laureatów dostępna na stronach poszczególnych projektów:

0 komentarzy
    zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *